Czasy nowożytne

Wiek XVII przyniósł szybki postęp budowie lekkich wozów. Pojawiły się ozdobne kocze, tzw. karoce, które wykorzystywano do masowego przewozu osób. W Paryżu obok kościola św. Fiakra powstało pierwsze przedsiębiorstwo wynajmu: pojazdów — stąd późniejsza nazwa „fiakier”, W 1679 wprowadzono w Berlinie nowy typ kocza stąd nazwa „berlina.
Pierwsze regularne połączenia pocztowe w czasach nowożytnych zorganizowano dopiero w XV w.,a w Polsce W 1558r. Pierwszy pocztowy wóz przystosowany do szybkiej jazdy to wóz dwukołowy, dobrze resorowany; skonstruował go Francuz Gruere około 1664 r. Wozów takich używano do komunikacji w okręgu paryskim. Podobnymi posługiwano się: w Hiszpanii, Niemczech i w innych krajach europejskich.
W Anglii już na przełomie XVII i XVIII w. uruchomiono regularna komunikacje pomiędzy dużymi miastami.
Pojazdy poruszały sie z przecietną szybkością 15 km/godz ; kursowały tak punktualnie, że według nich regulowano zegarki.
W p0czątkah XIX w. stosowano już szybkie pojazdy, przewożące zwykle 8. . . 12 Osób. W Rosji uruchomiono w tych latach komunikację między Moskwa, Piotrogrodem (Petersburgiem) i Rygą. [więcej w: serwis bmw warszawa, Serwis Audi Wrocław, Warsztat samochodowy kraków ]
Istotnym czynnikiem w rozwoju komunikacji, nie mniej ważnym niż postęp w budowie dróg, były ówczesne -wynalazki i ulepszenia w konstrukcji pojazdów (np. zastosowanie:stalowych resorów eliptycznych). W. 1816 r. zbudowano pierwszy wóz .z obracającymi :sîe kołami przednimi, a w r, 1827 pierwszy z kolami zaopatrzonymi W „pneumatyki.
Rozpowszechnianie się pojazdów szynowych ograniczyło okresowo Znaczenie pojazdów drogowych, choć jeszcze przez:długie lata na wielu obszarach były one nadal jedynym środkiem lokomocji.
Najstarsze wiadomości o stosowaniu szyn pochodzą v XVI w. Pierwszy raz zastosowano szyny W kopalniach. odlewniach Derby w hrabstwie Yorkshire (Anglia) uruchomiono kolej konną 1767 r. W Rosji o kilka lat wcześniej, bo w 1763 r., posługiwano się już Szynami w kopalniach rudy na Ałtaju.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Serwis Audi Wrocław serwis bmw warszawa Warsztat samochodowy kraków