Budowa autostrad

Na przykład Wielka Brytania ukończyła już w 1957 roku realizację pierwszego dziesięcioletniego planu budowy około 1280 km autostrad, które umożliwiły szybki ruch samochodów wzdłuż i wszerz Wysp Brytyjskich. We Francji — pomimo istnienia dość gęstej sieci dobrych dróg również realizuje się obecnie budowe nowoczesnych arterii, które połączą Paryż z dużymi miastami nadmorskimi (zaplanowano już na najbliższe lata 8 autostrad). Ze względu na duże koszty inwestycyjne plan zakłada budowe około 100. . .150 km takich dróg rocznie. Budowa dróg samochodowych w państwach socjalistycznych postępuje szybko naprzód, tym bardziej że zaniedbania w tej dziedzinie były na ogól o wiele większe niż w państwach Europy Zachodniej. Wystarczy tylko wspomnieć (na podstawie wyrywkowych danych), że np. w ZSRR dobiega końca budowa autostrady o długości 2100 km, która połączy Kirgizję z Uzbekistanem, Kazachstanem i Tadżykistanem (w tej chwili oddano już do eksploatacji ponad 1000 km tej trasy). O trudnościach związanych z budową tej autostrady niech świadczy fakt, że odcinek 600 km miedzy miastem Frunze i górami Tienszań będzie najwyżej położoną drogą samochodową w Związku Radzieckim. [podobne: serwis volkswagen warszawa, części zamienne do wózków widłowych, Części do wózków widłowych ]
Ponadto przystąpiono jednocześnie do budowy autostrady Czelabińsk — Ałma Ata o długości około 1800 km, która stanowi pierwszą inwestycję 20-letniego planu rozbudowy sieci dróg w Kazachstanie (ogólny plan przewiduje budowę 66 tys. km dróg samochodowych).
Trzeba przyznać, że budowy autostrad w większości krajów nie kojarzy się już w obecnej dobie z tysiącami robotników kręcących się na trasie z łopatami w ręku, nie widać również setek furmanek chłopskich zwożących kamienie, żwir i piasek. Wszystkie roboty pracochłonne wykonują obecnie maszyny specjalnie zaprojektowane do budowy dróg. Roboty ziemne na wytyczonej trasie wykonują wyłącznie olbrzymie spycharki, koparki i walce drogowe, a na przygotowane podłoże ziemne wjeżdża np. betoniarka samobieżna „wytwórnia nawierzchni, która posuwając sie z szybkością około 100 m/godz, kładzie płytę i wykańcza powierzchnię autostrady o dwóch betonowych jezdniach.
Jednak nie zawsze budowa autostrady jest taka prosta. Często, aby połączyć najkrótszą drogą jakieś ważne ośrodki przemysłowe, handlowe lub obiekty o szczególnym znaczeniu turystycznym, trzeba pokonywać przeszkody terenowe — rzeki, zatoki, góry, bagna lub niedostępne puszcze przerzucając nad nimi mosty, drążąc tunele lub wykonując nasypy i wiadukty. Przedsięwzięcia takie, pomijając już
trudności natury technicznej, wymagają olbrzymich nakładów inwestycyjnych, w których coraz częściej partycypują nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale nawet zainteresowane państwa. Warto tu wspomnieć choćby o budowie tunelu drogowego pod masywem górskim Mont Blanc pomiędzy Francją i Italią (0 długości około 11,6 km), mostów łączących Sycylię z Półwyspem Apenińskim, lub Danie ze Szwecją, czy wreszcie projekty stałych połączeń Wysp Brytyjskich z Francją. Sprawa budowy tunelu pod kanałem La Manche, jako stałego połączenia Wysp Brytyjskich z Francją, zaprzątała zarówno Francuzów, jak i Anglików. Pierwszy zaproponował budowe tunelu Napoleonowi Bonaparte francuski inżynier górnik Albert Mathieu w 1802 roku. Z kolei wielu jego następców podejmowało również ten zamiar. W rezultacie około 1880 roku powstało nawet francusko-angielskie towarzystwo budowy, którego dziełem było wykonanie dwóch odcinków tunelu — po stronie francuskiej około 1,5 mili i po stronie angielskiej około 2 mil (wg projektu Anglika Hawkshaw). W okresie międzywojennym w 1930 kolejny projekt, tym razem Henslowea był dyskutowany w parlamencie i odrzucony minimalną większością głosów (179 : 172). Po I l Wojnie Światowej stara myśl ponownie odżyła i jest obecnie dyskutowana — tunel czy most? — okaze przyszłość. Dla przykładu na rys. 14-7 pokazano projekt tunelu pod kanałem La Manche, wykutego w skałach wapiennych (rysunek zaczerpnięty z artykułu R. Bensłed-Smith, „The Motor” 1900 r.).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części do wózków widłowych części zamienne do wózków widłowych serwis volkswagen warszawa