Aparat zapłonowy

Obsługa aparatu zapłonowego polega na jego okresowym smarowaniu oraz sprawdzaniu stanu styków przerywacza. Czynności te należy wykonywać co około 10 000 km przebiegu samochodu.
Odstęp styków przerywacza powinien wynosić 0,4+0,5 mm. Styki powinny być czyste, bez śladów oleju. Zanieczyszczone styki należy oczyścić szmatką zwilżoną w benzynie nieetylizowanej. W przypadku stwierdzenia złego stanu styków, wypaleń lub znacznych ubytków, należy styki wymienić na nowe. Nie zaleca sie czyścić styków materiałami ściernymi, gdyż powstałe po tej czynności opiłki wpłyną na znacznie szybsze zużycie współpracujących elementów układu.
W przypadku wymiany styków na nowe należy sprawdzić ich wzajemne położenie (po zamontowaniu), tzn. czy ich powierzchnie przylegają do siebie na całej płaszczyźnie. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, należy skorygować ustawienie przez odpowiednie przygięcie styku nieruchomego. Po tych zabiegach należy sprawdzić moment zapłonu. Czynności związane Z regulacją momentu zapłonu są podobne jak dla większości samochodów.
W rozdzielaczu należy smarować wałek napędowy, krzywkę oraz mechanizm wyprzedzenia zapłonu.
Smarowanie wałka napędowego polega na napełnieniu olejem silnikowym pojemnika oleju. Po napełnieniu należy pojemnik starannie zamknąć jego pokrywą. [patrz też: jeep serwis, wzorcowanie mierników, mercedes serwis warszawa ]
Powierzchnia zewnętrzna krzywki powinna być smarowana cienką warstwą smaru Bosch FT Iv4 lub jego odpowiednika. Spośród krajowych środków smarnych można tu zastosować smar LMP.
Mechanizm wyprzedzenia zapłonu smaruje się wpuszczając 2+3 kropli oleju silnikowego na knot umieszczony na wałku
Co około 10 000 km przebiegu samochodu należy wykręcić z silnika wszystkie świece zapłonowe oraz starannie je oczyścić, szczególnie między izolatorem porcelanowym środkowej elektrody i kadłubem świecy. Jedynym skutecznym sposobem usunięcia zgromadzonego tam nagaru jest piaskowanie świecy w specjalnym urządzeniu. Przy piaskowaniu należy dodatkowo sprawdzić szczelność świecy.
Po oczyszczeniu sprawdza się szczelinomierzem odstęp elektrod, który powinien wynosić 0,7+0,8 mm. Odstęp ten można regulować przez odgięcie lub dogięcie elektrody zewnętrznej.
Swiece zapłonowe pracują zadowalająco zazwyczaj do około 20 000 km przebiegu samochodu, po czym należy je wymienić na nowe. Do samochodu VOLVO zaleca się stosowanie następujących świec zapłonowych:
silnik B 18 A — BOSCH W 175 Tl silnik B 18 B — BOSCH W 225 Tl lub ich odpowiedników (wg tabeli zamienności).
Dwa razy w roku (na wiosnę i jesienią) zaleca się sprawdzić ustawienie reflektorów. Kontrolę i regulację ustawienia reflektorów należy wykonać koniecznie po naprawie błotników, wyjmowaniu wkładu reflektora lub wymianie żarówki. Aby samodzielnie wykonać regulację ustawienia reflektorów, należy:
— ustawić pojazd na powierzchni poziomej, równej i gładkiej w odległości 5 m przed ekranem;
— wyregulować ciśnienie powietrza w ogumieniu;
— zaznaczyć na ekranie punkty na wysokości H odpowiadającej położeniu środków reflektorów w stosunku do podłoża; odległość musi być równa rozstawieniu osi reflektorów w samochodzie; światła mijania i sprawdzić, czy granica światła przebiega po linii położonej o wielkość 5 cm poniżej narysowanej na wysokości (z uwagi na zastosowanie asymetrycznego wiązka będzie ponadto odchylona 15 0 );
W przypadku niezgodności, regulować snop światła pokrętła regulacyjnymi.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jeep serwis mercedes serwis warszawa wzorcowanie mierników