Siłomierz

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Siłomierz

Po założeniu siłomierza na kolo kierownicy wyznacza się obwodową siłę konieczną do przekręcania koła. Luz koła kierownicy określa sie zwykle przy użyciu podziałówki kątowej z uchwytem do mocowania na kolumnie pod kołem kierownicy i wskaźnika mocowanego na kole. Urządzenia do diagnostyki układu hamulcowego używane są w celu szybkiego i możliwie dokładnego sprawdzania sprawności mechanizmów hamulcowych, najczęściej przez wyznaczanie rzeczywistej skuteczności hamowania pojazdu. Obok powszechnie stosowanych różnego rodzaju opóźnieniomierzy coraz częściej spotyka się rozmaite przyrządy i stanowiska do określania sił hamowania. Siłomierz hamulcowy jest to wyposażony w odpowiednie uchwyty dynamometr. hydrauliczny lub sprężynowy, który po zamocowaniu na uniesionym kole pozwala wyznaczyć sile hamowania jego mechanizmu hamulcowego. Do wywierania określonego nacisku na pedał hamulca w czasie pomiaru stosuje sie przenośny siłomierz najczęściej nastawny z rozpieraczem śrubowym. Stanowisko do kontroli hamulców, najczęściej podpodłogowe, umożliwia pomiary skuteczności hamowania kół jednej lub obu osi pojazdu. Rozróżniać należy ogólnie stanowiska do pomiarów statycznych oraz stanowiska do pomiarów dynamicznych. Na stanowisku do pomiarów statycznych samochód ustawia się kolami badanej (lub badanych) osi na elementach najazdowych stanowiska, a następnie włącza się napęd tych elementów, Hamulce samochodu uruchamia się przez wywarcie określonego nacisku na pedał hamulca przed włączeniem napędu lub po włączeniu napędu, zależnie które dzięki odpowiedniemu ułożyskowaniu przesuwają się i oddziałują na siłomierze sprężynowe lub hydrauliczne, wskazujące bezpośrednio chwilowe siły hamowania poszczególnych kół. Wyposażenie do wyrównoważania kół ogumionych umożliwia szybkie i łatwe wykrywanie drobnych nawet braków wyrównoważenia jezdnych kół samochodu, W stacjach obsługi zastosowanie znajdują zarówno proste przyrządy do ujawniania braku wyrównoważenia, jak i specjalne urządzenia pozwalające dokładnie wyrównoważyć statycznie i dynamicznie kompletne koła jezdne. [więcej w: auto szyby, gabloty informacyjne, pranie tapicerki warszawa ]

Tarcze i wzorniki

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Tarcze i wzorniki

Zależnie od mierzonego kąta konieczne jest jedynie odpowiednie ustawienie czy założenie przyrządu i ewentualne skręcenie badanego kola w bok pod określonym kątem, kontrolowanym przy użyciu obrotowej tarczy kałowej, na której stawia się kolor lub specjalnego wzornika dostawianego do koła. Tarcze lub wzornik stanowią komplet z przyrządem. Najczęściej spotyka się przyrządy dostawiane do tarczy lub mocowane na tarczy albo na czopie zwrotnicy mierzonego koła na okres pomiaru. Skręt koła w bok wyznacza się lub dokładnie ustawia (np. do kontroli kątów wyprzedzenia lub pochylenia sworznia zwrotnicy) najczęściej przy użyciu tarczy obrotowej z podziałówka kątową w zakresie 300 . Zwykle tarcze obrotowe są pomocniczymi przyborami w zestawie przyrządów do wyznaczania ustawienia kół. Optyczne urządzenie do określania ustawienia kół przednich pozwala na pomiar: zbieżności, kątów ustawienia kół, kątów skrętu kół oraz ustawienia osi pojazdu. Lampy projekcyjne lub zwierciadła są mocowane na tarczach kół lub czopach zwrotnic. Urządzenia optyczne są zwykle ustawiane na specjalnych kanałach, pozwalających od razu na wykonanie odpowiednich regulacji. Ustawienie osi samochodu sprawdza sie przy użyciu przy rządu do wyznaczania ewentualnej nierównoległości osi obrotu przednich i tylnych kół jezdnych. Typowy przyrząd składa się z długiej rury, na której unieruchamia się przesuwne wskaźniki lub czujniki. Dostawianie przyrządu kolejno do określonych miejsc obu osi (np. środków tarcz kół) z obu stron samochodu umożliwia łatwe wykrycie i określenie odchyleń od równoległości osi. Opory w mechanizmie kierowniczym wyznacza się najczęściej za pomocą siłomierza sprężynowego z odpowiednim zaczepem. [patrz też: myjki wysokociśnieniowe, wypożyczalnia samochodów dostawczych Warszawa, wynajem samochodów warszawa ]