Przyczyny wypadków drogowych

Posted by admin on October 11th, 2016
Comments Off

Analizując statystykę wypadków drogowych w Polsce, trzeba niestety stwierdzić, że pod względem liczby wypadków na każdy tysiąc eksploatowanych samochodów wskaźniki sa szczególnie niepokojące i kształtują sie (nie biorąc pod uwagę motocykli) — w 1956 roku — 13,8 zabitych i 81 rannych, w 1957 roku — 14,3 zabitych i 85 rannych, w 1958 roku — 1 1,7 zabitych i 84 rannych, w 1959 roku 10,1 zabitych i 93 rannych oraz w 1960 roku 9,2 zabitych i 97 rannych.
Większość wypadków drogowych powodują i ofiarami ich padają przechodnie oraz motocykliści, którzy stanowią przyczyny wypadków drogowych (procentowo)
Wciąż dużą użytkowników dróg publicznych (np. 1960 r. w NRF — 4 100 tys., w Italii 3467 tys., w Wielkiej Brytanii — 1 733 tys., w Belgii 603 tys.). Jak wynika z przytoczonych danych, najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to nie trzeźwość kierowców oraz nadmierna szybkość jazdy.
Z nieznaną w innych krajach skłonnością polskich kierowców do zasiadania za kierownicą w stanie nietrzeźwym walczą już w ostatnich latach energicznie organa odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego. W roku 1959 wydano ustawę o trybie karania kierowców, którzy w stanie zamroczenia alkoholowego prowadzą pojazdy. Od tego czasu obowiązują surowe sankcje karne za prowadzenie samochodu po wypiciu nawet niewielkiej ilości napojów zawierających alkohol.
Sprawa nadmiernej szybkości jazdy jest dość złożona, z uwagi na konieczność uwzględniania wielu czynników obiektywnych. Organom nadzorującym ruch drogowy pozostaje tylko ścisła kontrola prędkości pojazdów w miastach i osiedlach oraz surowe karanie nie stosujących się do obowiązujących ograniczeń. Istotną rolę odegrać tu powinno podniesienie kwalifikacji kierowców i wpajanie w nich przekonania o konieczności zachowywania ostrożności i utrzymywania szybkości jazdy w rozsądnych granicach, wynikających z warunków drogowych.
Największą lekkomyślność i głupią brawurę wykazują motocykliści, którzy np. w 1961 roku spowodowali 7029, w których 1004 osoby utraciły życie, a 8520 odniosło obrażenia. Niepokojącym również zjawiskiem jest fakt nieprawidłowego i lekkomyślnego zachowania się osób pieszych. Osoby piesze bowiem w tym samym czasie były przyczyną i padły Ofiarą 4816 wypadków, w których, Śmierć poniosło 549 osób, a rannych zostało 4662 osoby

Wypadki drogowe

Posted by admin on October 11th, 2016
Comments Off

Gwałtowny wzrost liczby pojazdów samochodowych, eksploatowanych na świecie w XX wieku, oraz nieustanne zwiększanie ich prędkości ruchu — zarówno w miastach jak i poza , nimi — nieubłaganie pociąga za sobą niepokojący wzrost liczby nieszczęśliwych wypadków drogowych.
Dane statystyczne opublikowane przez Sekretariat Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ wskazują, że w 1963 roku wskutek wypadków drogowych zarejestrowanych w 16 krajach Europy Zachodniej poniosło śmierć 65,1 tysięcy osób, a rannych zostało 1 583 tysiące osób — wobec 36,3 tysięcy zabitych i 941,9 tysięcy rannych w roku 1953. Jakko Iwiek względne liczby wypadków drogowych, odnoszone do określonej liczby ekploatowanego taboru samochodowego lub przebiegu samochodów, stale maleją, to jednak mnożące się wypadki drogowe stanowią poważny problem dla władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu. Ogólnie biorąc, przepisy ruchu drogowego (zarówno dla kierowców, jak i przechodniów) ulegają ciągłym zaostrzenitom. Jednocześnie dąży sie do tego, aby drogi oraz pojazdy samochodowe odpowiadały zwiększającym się wymaganiom. W niektórych krajach podejmuje sig bardzo drastyczne kroki, ograniczając np. dopLłszczalną szybkość poruszania się pojazdów w miastach lub na drogach (np. w Belgii —w 1958 roku ograniczono dopuszczalną szybkość na wszystkich drogach do 70 km/godz). W. innych krajach, jak: USA, ZSRR, Francja, Wielka Brytania i NRF, powiększa sie i tak już olbrzymie nakłady finansowe na przebudowę i budowę nowoczesnych dróg, aby choć w części uniknąć skrzyżowań jednopoziomowych oraz rozładować najbardziej obciążone trasy przelotowe i ośrodki miejskie (wielopoziomowe skrzyżowania na uczęszczanych trasach oraz okrężne, nadziemne lub podziemne autostrady w Londynie, Moskwie, Paryżu, Berlinie itp). Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły jednak zdecydowanej poprawy, 0 czym świadczą choćby dane statystyczne opublikowane przez ONZ;
Francja — w 1953 roku 7 166 osób zabitych i 147 551 rannych; w 1957 8 570 zabitych i 183 750 rannych, a w 1961 — g 140 zabitych i 213 604 rannych (około 1,04 zabitych i 25 rannych na każdy tysiąc zarejes trowanych samochodów) ;
Wielka Brytania w 1953 roku — 5 090 osób zabitych i 221 680 rannych, w 1957 5570 zabitych i 268 308 rannych, a w 1961 — 6 908 zabitych i 342 859 rannych (Około zabitych i 45 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) ;
NRF — w 1953 roku — 11 175 osób zabitych i 302 877 rannych, w 1957 — 12 687 zabitych i 360 421 rannych, a w 1960 — 14 209 zabitych i 431 043 rannych (około 2,4 zabitych i 74 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) ;
Austria — w 1953 roku — 975 zabitych i 30 766 rannych, a w 1960 — 1 918 zabitych i 65 141 rannych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost (około 4,6 zabitych i 157 rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów).
pogląd o kształtowaniu się liczby wypadków drogowych i wskaźników wypadkowości (liczby zabitych i rannych na każdy tysiąc zarejestrowanych samochodów) daje poniższe zestawienie dotyczące jednego z najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy — Wielkiej Brytanii (lata 1928. . .1960):